841 opiskelijaa

Tervetuloa!

Tervetuloa suorittamaan Ikääntyneet ja alkoholi -verkkokoulutusta! Koulutus on suunnattu iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Verkkokoulutuksen asiantuntijoina toimivat geriatrian dosentti Jouko Laurila, puheeksioton ammattilainen Pirkko Heiske sekä päihdesairaanhoitaja Jan Holmberg. Kurssin suorittaminen kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia, mutta voit halutessasi käydä koulutuksen läpi myös osissa.

Kurssin yleisesittely

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa länsimaissa. Ikääntyneet kuluttavat myös alkoholia enemmän kuin yksikään edellinen sukupolvi saman ikäisenä. Alkoholin liikakäytön nähdäänkin uhkaavan senioriväestön terveyttä ja elämänhallintaa. Tämän vuoksi ikääntyneiden alkoholiongelmien kohtaamiseen ja hoitamiseen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Ikääntyneet ja alkoholi-koulutus antaa konkreettisia työkaluja iäkkään haitallisen alkoholinkäytön tunnistamiseen ja hoitoon, sekä alkoholinkäytön puheeksiottoon.

Kurssi koostuu kolmesta osasta. Jokaista osiota seuraa testi, jolla osallistuja voi testata tietojaan. Testiosio on tarkoitus suorittaa heti kunkin osion jälkeen. Suosittelemme suoraviivaista etenemistä. 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kotihoitopalveluiden, hoivakotien ja palvelutalojen esimiehille ja hoitohenkilökunnalle, alan opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Haluamme tarjota erilaisille oppijoille mahdollisuuden opiskella asia itselleen sopivalla tavalla. Teksti ja video sisältävät saman informaation, joten kurssin suorittaaksesi voit valita vain jomman kumman vaihtoehdon. Kun olet käynyt läpi jokaisen oppitunnin, klikkaa sivun alla olevaa “Olen valmis”-painiketta.

 Tutustu kouluttajiin:

 

Alkon yhteiskunnallinen olemassaolo perustuu meille annettuun tehtävään myydä alkoholia vastuullisesti ja huolehtia omalta osaltamme alkoholihaittojen ennalta ehkäisemisestä. Työmme tavoitteena on, että yhteiskunnassamme niin lapset, nuoret, aikuiset, työssäkäyvät kuin ikääntyvätkin voisivat hyvin, ja ettei kukaan jäisi yksin. Erityisen tärkeää tämä on tilanteissa, joissa päihteiden käytöstä aiheutuu haittaa henkilölle itselleen tai hänen läheisilleen.

Koulutus on toteutettu Alkon taloudellisella tuella.

alko.fi/vastuullisesti

Kouluttaja

Ilmainen