Ikäihmiset ja alkoholi -kurssin opettajat.

Pirkko Heiske

Pirkolla on mittava kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Hän on kouluttanut, työohjannut, konsultoinut sekä kirjoittanut havaintoihinsa liittyen koko sarjan artikkeleita sekä kirjat ”Hyvinvointia työyhteisöön” ja ”Vaativat ratkaisut työyhteisössä. Visioiden uusi sisältö”.

Heiske on työskennellyt työyhteisöjen dynamiikkaan, lähiesimiesten johtamiseen ja asiakaskohtaamiseen liittyvien kysymysten parissa mitä moninaisimpien organisaatioiden kanssa mm. keskussairaaloissa, työterveyshuollossa, hoivakodeissa ja palvelutaloissa sekä päiväkodeissa ja kouluissa.

Jouko Laurila

Geriatrian dosentti Jouko Laurila on toiminut monipuolisesti geriatrian alan eri tehtävissä mm.  yliopistossa, yliopistoklinikassa, kaupungin sairaalassa, arviointi- ja kuntoutusyksiköissä, kotihoidossa ja palvelutaloissa.

Tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti vanhusten kognitiivisiin häiriöihin, lääkehoitoon ja ravitsemukseen. Palkitsevinta Joukolle on ratkoa iäkkäiden monitahoisia ja mutkikkaita ongelmatilanteita parhain päin.

Jan Holmberg

Jan Holmberg on sairaanhoitaja (YAMK), ammatillinen opettaja ja kokenut kouluttaja. Jan on erikoistunut mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, turvallisten ja motivoivien työtapojen käyttöön ja työssäjaksamiseen. Lisäksi Jan kirjoittaa tietokirjoja, konsultoi yrityksiä ja tuntee projektityön eri vaihteet kuin omat taskunsa. Jan tekee säännöllisin väliajoin käytännön potilastyötä päihde- ja psykiatrisissa yksiköissä. Hän siis tietää mistä puhuu kouluttaessaan kliinisen työn esimiehiä, osaajia ja opiskelijoita. Jan on aktiivinen ja suosittu sosiaalisessa mediassa sekä toimii myös verkkosivujen sisällöntuottajana ja bloggaajana.